Az Egyesület

Az Egyesület megalakulásának története:

1995-ben a hazai Polgári védelem szervezett az Ukrán polgári védelemmel egy közös gyakorlatot és ide kerestek speciális tudással rendelkező embereket, így jöttek a létre a kutyás-,egészségügyi, búvár, és alpintechnikai csoportok akiket a polgári védelem fogott össze és irányított.
A gyakorlat után egy évvel parancsnokváltás történt és ezek a csoportok már nem kaptak kellő támogatást és feloszlottak vagy átalakultak. Eleinte még csak gyakoroltunk, képeztük magunkat, de nem hívták éles bevetésre a csoportot. 1998-as tiszai árvíznél már igen nagy szükség volt a munkánkra és ez után döntöttünk úgy, szükség van az egyesület létre hozására. 1999-ben részt vettünk a kolumbiai földrengés áldozatainak keresésében, és Albániában a koszovói menekültek egészségügyi ellátásában. Így lett az alpintechnikai csoportból is egyesület.

Az egyesület feladatai:

Munkánk során speciális mentési feladatokat végzünk. Előfordul, hogy  bajba jutottak mentését veszélyeztetett övezetből kell végre hajtani. /Pl.: földrengés túlélőit felkutatni/.  Mentünk személyeket magasból, mélyből, és vízből is. Egyik leggyakoribb és talán legfontosabb feladatunk az eltűnt személyek felkutatása. A kármegelőzési,  mentési technikákat igénylő technikai kivitelezések is szerves részét képezik munkáinknak pl.: veszélyes fák kivágása, vihar károk elhárítása. Hívnak minket  akkor is, ha a járókelőket veszélyeztető jégcsapokat csak alpintechnikával lehetséges  eltávolítani. Részt veszünk az árvizek alkalmával a lakosság, a személyes holmik, tárgyak és az állatok mentésében is.

Céljaink között szerepel a búvár mentés eszközeinek fejlesztése, bővítése korszerűbb felszerelések beszerzése. Szeretnénk egy mentőkutyás pályát létre hozni akadályokkal, terület- és romkereső kutyák képzésére. Itt kialakíthatnánk olyan helyszínt ahol gyakorolni tudjuk a magasból és mélyből való mentést. Figyelmet fordítunk az utánpótlás, a fiatalok képzésére, ifjúsági csoport keretében.

Az érdeklődő fiatalok megtanulhatják a különböző mentési technikákat, ismerkedhetnek a hegymászás, a vízi mentés, az elsősegélynyújtás legapróbb részleteivel is.

Az egyesület erőssége, a tagok képzettsége:

Az egyesületünk erőssége, hogy munkánkat sok oldalúan és speciálisan képzett, kellő létszámú tagsággal végezzük Tagjaink olyan jól felkészült orvosok, hegymászók, búvárok, akik gyorsan és szakszerűen tudnak segítséget nyújtani bajba jutott embertársaiknak.

Sok szabadidőt és energiát fordítunk felkészültségünk szinten tartására

Az egyesület aktívan működő, elhivatott emberek csoportja. Ezt a munkát nem lehet más mentalitással végezni, készenlétben kell lennünk a nap 24 órájában.

Az egyesület együttműködése más hasonló szervezetekkel:

Szívesen együttműködünk munkánk során a hivatalos szervekkel, tűzoltósággal, rendőrséggel, katasztrófa-védelemmel. Gyakori a közösen szervezett továbbképzés, a gyakorlási, szinten tartási erőösszemérés, speciális mentési gyakorlatokon való részvétel.

Az állami tűzoltósággal, katasztrófavédelemmel, rendőrséggel, mentőszolgálattal együttműködési megállapodást írtunk alá Az országban fellelhető más hasonló civil egyesületekkel is létezik kapcsolatunk, van amelyekkel együtt gyakorlunk, másokkal információ csere történik. A Mentőcsoportok Szövetségének alapító tagja az egyesületünk. Ez a szervezet próbálja a hazai csapatok között a kapcsolatot erősíteni, egységesíteni a mentési technikákat. Követelmény szinteket határoznak meg a szövetség tagjainak számára.  felkészültség, felszerelések – pl.: búvár mentőcsapat csak meghatározott létszámmal, felszereléssel, és magasabb szintű végzettséggel, szakképesítéssel működhessen). Az egyesület szervezésében 2007-ben ötödik alkalommal rendeztük meg A Speciális Mentők vetélkedőjét. Ezzel is szeretnénk erősíteni a civil szervezetek és állami szervek közötti kapcsolatot. Fontos szempont, hogy a civil a csapatok is jobban megismerhessék egymást, hiszen előfordulhat közös bevetés is, ahol hatékonyabban tudnak az összeszokott, egymás technikáját ismerő szervezetek segíteni a mentésben. Az egyesület szervezete az elnökből, két alelnökből  és a tagságból tevődik össze Az egyesület tagjainak száma 31 fő, jelenleg nincs ifjúsági tagunk. 28 tag rendelkezik valamilyen speciális képesítéssel (hegymászó, ipari alpinista, barlangász, mentőbúvár, vízi mentő,orvos, elsősegélynyújtó, kisgéphajó-vezető, daru-és teherkötöző fakitermelő, motorfűrész-, motoros csörlő, motoros kőfejtő-, motoros roncsvágó hidraulikus feszítő-vágó kezelő, nehéz gépkezelő ), és folyamatosan részt vesznek tovább-képzéseken, gyakorlatokon, ahol a meglévő tudást szinten tartják és fejlesztik.

Az egyesület bevételei:

a tagok által befizetett tagdíjakból és a tagok által vállat különböző munkákból (pl.: veszélyes fák vágás) támogatásokból, pályázatokból tevődik össze.

Támogatás, adomány csak elvétve és nagyon minimális összegben növeli az egyesület számláját.

Pályázatokkal is próbálunk anyagi és tárgyi segítséget biztosítani a csoport munkájához. Több kevesebb sikerrel.

Az állami szektor és a civil szervezetek közötti együttműködés stagnál, viszont a magyarországi szeretetszolgálatok egyre inkább felkarolják ezeket a csapatokat. Külföldi bevetéseket tudnak támogatni, így kölcsönös együttműködés jön létre. Pl.: a Baptista szeretetszolgálat Rescue24 csapatával együttműködve, közösen meg tudjuk oldani az egészségügyi ellátást, a technikai- műszaki mentést majd folyamatos humanitárius segítségnyújtást lehet biztosítani a felállított pontokon, táborokban. (Sri Lanka – cunami) Az egyesület a hasonló együtt működésekben látja a további lehetőségeket. Munkánkat elsősorban a katasztrófavédelem, tűzoltóság, rendőrség, mentőszolgálat felkérésére és szakembereivel végezzük.

Külföldi mentéseken 1-2 fővel tud részt venni a csapat, hazai mentéseken 22 fő akár egyszerre is mozgósítható.